Liknande verk

<< Tillbaka till sökresultatet
omslagsbild
三体 3 :死神永生

San ti, 3, Sishen yongsheng (2015)

Av:
Språk:
Kinesiska
Omfång:
ii, iv, 513 pages
Upplaga:
Di 1 ban
Hylla/placering
Hva
与三体文明的战争使人类首次看到了宇宙黑暗的真相,地球文明像一个恐惧的孩子,熄灭了寻友的篝火,在暗夜中发抖。自以为历经沧桑,其实刚刚蹒跚学步;自以为悟出了生存竞争的秘密,其实还远没有竞争的资格。使两个文明命悬一线的黑暗森林打击,不过是宇宙战场上的一个微不足道的插曲,一个在战场上乱跑的无知孩童被堑壕中的狙击手射杀,仅此而已。真正的星际战争没人见过,也不可能见到。因为战争的方式和武器已经远超出人类的想象,目睹战场之日,就是灭亡之时。人类没有想到,面对这巨大的存在,从社会学的结论,却可以推导出宇宙学的结果。宇宙的田园时代已经远去,那时,万物的终极之美曾昙花一现,现在已经变成任何大脑和智慧体都无法做出的梦,变成游吟诗人飘渺的残歌;宇宙的物竞天择已到了最惨烈的时刻,在亿万光年暗无天日的战场上,深渊最底层的毁灭力量被唤醒,太空变成了死神广阔的披风。太阳系中的人们永远不会知道这一切,最后面对真相的,只有两双眼睛 [chi]
Upphämtningsbibliotek
Avdelning Hylla/placering Antal Inne/Åter
Vuxna 1517c095-62d6-4c08-95e2-a3170140122fVuxen Hva - Hylla 2 Ja 0
Vuxna 1517c095-62d6-4c08-95e2-a3170140122fVuxen Hva - Magasin 1 Ja 0
Utförlig titel
San ti.Liu Cixin zhu.
Undertitel:
Three body.III, Dead end
ISBN:
9787229030933
7229030935
Förlag
Chongqing chubanshe
Klassifikation
C813.4
Hva.01
Ämnesord
Science fiction, Chinese
Jorden
Utomjordningar
Chinese fiction
Science fiction
Url:
http://www.interbib.se/Files/Images_titles/19451194.jpg
000     ||||||am||||||||||||||||
001     19451194
007     z|||||||||||||||||||||
008     151013r2015||||cc||||||||||||||||1|chi||
020 a  9787229030933
020 a  7229030935
082 0 4 a  C813.4
084 a  Hva.01 2  kssb
100 1 a  Liu, Cixin
245 1 0 a  San ti. n  3, p  Sishen yongsheng = b  Three body.III, Dead end / c  Liu Cixin zhu.
246 1 3 a  Sishen yongsheng
246 1 3 a  Three body v  III, Dead end
246 1 3 a  Dead end
250 a  Di 1 ban
260 0 a  Chongqing Shi b  Chongqing chubanshe c  2010 k  2015
300 a  ii, iv, 513 pages c  21 cm
520 a  与三体文明的战争使人类首次看到了宇宙黑暗的真相,地球文明像一个恐惧的孩子,熄灭了寻友的篝火,在暗夜中发抖。自以为历经沧桑,其实刚刚蹒跚学步;自以为悟出了生存竞争的秘密,其实还远没有竞争的资格。使两个文明命悬一线的黑暗森林打击,不过是宇宙战场上的一个微不足道的插曲,一个在战场上乱跑的无知孩童被堑壕中的狙击手射杀,仅此而已。真正的星际战争没人见过,也不可能见到。因为战争的方式和武器已经远超出人类的想象,目睹战场之日,就是灭亡之时。人类没有想到,面对这巨大的存在,从社会学的结论,却可以推导出宇宙学的结果。宇宙的田园时代已经远去,那时,万物的终极之美曾昙花一现,现在已经变成任何大脑和智慧体都无法做出的梦,变成游吟诗人飘渺的残歌;宇宙的物竞天择已到了最惨烈的时刻,在亿万光年暗无天日的战场上,深渊最底层的毁灭力量被唤醒,太空变成了死神广阔的披风。太阳系中的人们永远不会知道这一切,最后面对真相的,只有两双眼睛 [chi]
520 a  与三体文明的战争使人类首次看到了宇宙黑暗的真相,地球文明像一个恐惧的孩子,熄灭了寻友的篝火,在暗夜中发抖。自以为历经沧桑,其实刚刚蹒跚学步;自以为悟出了生存竞争的秘密,其实还远没有竞争的资格。使两个文明命悬一线的黑暗森林打击,不过是宇宙战场上的一个微不足道的插曲,一个在战场上乱跑的无知孩童被堑壕中的狙击手射杀,仅此而已。真正的星际战争没人见过,也不可能见到。因为战争的方式和武器已经远超出人类的想象,目睹战场之日,就是灭亡之时。人类没有想到,面对这巨大的存在,从社会学的结论,却可以推导出宇宙学的结果。宇宙的田园时代已经远去,那时,万物的终极之美曾昙花一现,现在已经变成任何大脑和智慧体都无法做出的梦,变成游吟诗人飘渺的残歌;宇宙的物竞天择已到了最惨烈的时刻,在亿万光年暗无天日的战场上,深渊最底层的毁灭力量被唤醒,太空变成了死神广阔的披风。太阳系中的人们永远不会知道这一切,最后面对真相的,只有两双眼睛 l  chi 5  ib
546 a  In simplified Chinese script
596 x  Imported from: prodorbis.library.yale.edu:7090/voyager (Do not remove)
650 a  Science fiction, Chinese
650 7 a  Jorden 2  sao
650 7 a  Utomjordningar 2  sao
650 7 a  Science fiction, Chinese 2  fast
655 a  Chinese fiction y  21st century
655 7 a  Science fiction 2  saogf
655 7 a  Science fiction 2  lcgft
655 7 a  Science fiction 2  fast
700 0 0 a  慈欣 刘 4  aut
700 a  慈欣 刘 l  chi g   4  aut 5  ib
740 0 1 a  三体 3 :死神永生
740 a  三体 3 :死神永生 l  chi 5  ib
840 0 a  Zhongguo ke huan ji shi cong shu
852 h  Hva
856 4 2 u  http://www.interbib.se/Files/Images_titles/19451194.jpg
886 0 b  LA ACCSW0000CHIS BD 2  LIBRIS
939 a  text
939 b  unmediated
939 c  volume
997 u  Files/Images_titles/19451194.jpg l  chi 5  ib
Meddelande

Du måste logga in för för att reservera.