جستجو کن در:

Engelska.gifSvenska.gif Spanska.gif Polska.gif Ryska.gifKinesiska.gifPersiska.gifArabiska.gifFranska.gif

کتابهای جدید

اطلاعات درمورد کتابهای جدید

در اینجا میتوانیددر میان كتابهای جدید عربی، فارسی، چینی، روسی و اسپانیاییِ موجود در كتابخانۀ بین‌المللی جستجوکنید.
برای جستجوی كتاب به زبانهای دیگر میتوانید مستقیماً در کاتالوگ آن لاین كتابخانۀ‌ شهر استکهلم به جستجو بپردازید. (توجه! فقط بزبان سویدی)

کتابهای معرفی شده را جستجو کن


جستجو کن
جستجو کن بر اساس
 جستجو کن

menuArrowSmallWhite.gif جستجوی پیشرفته 

کتابهای جدید

انواع ادبی را نشان بده:   
جستجو کنلیست را با تصاویر واطلاعات بیشتر نشان بده
فقط کتابهای تازه خریداری شده را نشان بده
فقط معرفی کتاب را نشان بده   به روز کن  

عنواننویسندهنوع ادبیتاریخ ▼
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او محیط, مرتضی 2013-08-30
ISBN 9647514956
 اطلاعات بیشتر Signum Ocgd=qca <Qaabba=qca>
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
پانصد سال تاريخ خوزستان و نقد کتاب تاريخ پانصد ساله‌ى خوزستان احمد کسروى قیم, عبدالنبی 2013-08-30
ISBN 9642070138
 اطلاعات بیشتر Signum Koak=qca <Noakz Khuzistan=qca>
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
رمز رسیدن به آرزوها گری, جان 2013-08-30
ISBN 9649326243
 اطلاعات بیشتر Signum Dikb=qca
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
آزادی چیست و آزاد کیست نه رودی حق بین, رضا 2013-08-30
ISBN 9789163393266
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.04
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
نگاهی به شاه میلانی, عباس 2013-08-30
ISBN 9780991896400
 اطلاعات بیشتر Signum Koak.5=qca
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
گواتی یوسفی, محمد رضا 2013-08-30
ISBN 9649333657
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
آینه ها دروغ می گویند طریقت, هستی 2013-08-30
ISBN 9786009231966
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
تابستان در بادن بادن تسیپکین, لئونید 2013-08-30
ISBN 9786001820021
 اطلاعات بیشتر Signum Hqcaema.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
افسانه ی افسانه یوسفی, محمد رضا 2013-08-30
ISBN 964505043X
 اطلاعات بیشتر Signum ugHqca
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
مرا یاد آر رحیمی, فهیمه 2013-08-28
ISBN 964958269X
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Zahra Najjar
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

این صفحه را به

نشان بدهInternationella Biblioteket
Odengatan 59
113 80 Stockholm 
www.interbib.se persian

 

مسئول صفحه
Reza Sharifzadeh-Khoi