جستجو کن در:

Engelska.gifSvenska.gif Spanska.gif Polska.gif Ryska.gifKinesiska.gifPersiska.gifArabiska.gifFranska.gif

با ما تماس بگیرید

کتابخانۀ بین‌المللی در خیابان (Odengatan 59 ) در مرکز شهر استکهلم واقع شده‌ است. اگر شما از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنید، میتوانید با استفاده‌ از مترو در ایستگاهOdenplan  پیاده‌ شوید.‌ همچنین از طریق اتوبوس شما میتوانید در ایستگاه Stadsbiblioteket  پیاده شوید. جهت اطلاعات بیشتر در مورد خط اتوبوسها و برنامه ساعات حرکت آنها، سایت SL را کلیک کنید. 

 

آدرس پستی

 

Internationella biblioteket

113 80 Stockholm

 

                         

تلفن


Plan 1: 08-508 31 288
Plan 2: 08-508 31 289
Fax: 08-508 31 240
E-postfrågor: ib.ssb@stockholm.se

Internationella bibliotekets lånecentral
مرکز قرض بین کتابخانه ای کتابخانۀ بین‌المللی

ib.ssb@stockholm.se

Internationella bibliotekets chef
رئیس کتابخانۀ بین‌المللی

Larry Lempert   
Telefon: 08-508 31 220
E-postadress: larry.lempert@stockholm.se


 

اگر نظری دارید؟ اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

 

این صفحه را به

نشان بده

 


Internationella Biblioteket
Odengatan 59
113 80 Stockholm 
www.interbib.se persian

 

مسئول صفحه
Reza Sharifzadeh-Khoi