Buscar:

Engelska.gifSvenska.gif Spanska.gif Polska.gif Ryska.gifKinesiska.gifPersiska.gifArabiska.gifFranska.gif

(SPA) - Projektet

InformationInternationellaBiblioteket.se
InternationellaBiblioteket.se (tidigare även kallat VIB) är namnet på Internationella Bibliotekets flerspråkiga webbtjänst. Tjänsten vänder sig både till personal på bibliotek samt brukare och är tänkt att fungera som mötesplats för de mångkulturella biblioteksfrågorna samt att förenkla för låntagarna att språkligt och tekniskt nyttja bibliotekets tjänster.

Webbplatsen lanserades den 10 januari 2005 på svenska och kommer att lanseras på arabiska, farsi, kinesiska, ryska och spanska i mars 2005. OBS! detta är alltså en utvecklingssajt för de övriga språken och delar av funktionerna och informationen finns inte tillgängligt ännu!##

Finansiärer är Stockholms stad, Stockholms Läns LAndsting och Kulturrådet.

Språken på webbplatsen
Idag är språken på webbplatsen; Arabiska, Kinesiska, Persiska, Ryska, Spanska. All information finns dessutom på svenska. Information om biblioteket och hur man går till väga finns även på Engelska och Franska. Vi jobbar naturligvis vidare på att kunna erbjuda samma service även på andra språk, men exakt vilka som kommer att finns med i nästa version är ännu inte klart och kommer även det att baseras på antal utlån, språkets storlek i Sverige, svårigheter med latinska skriftsystemet. osv.

Är du intresserad av att delta i arbetet med att bygga upp webbplatsen på fler språk är du välkommen att kontakta anna@interbib.se

Utdrag ur projektbeskrivningen;

Målsättningar med Webbplatsen
Genom att bygga och driva webbplatsen önskar Internationella Biblioteket;
 Göra litteraturen samt bibliotekets tjänster, mer tillgängliga 
 Öppna upp, och intressera besökarna för IB s hela utbud.
 Speciellt stödja barn och ungdomars läsande
 Öka kvaliteten på de tjänster och stöd som erbjuds biblioteken
 Öka kvaliteten på det utbud och stöd som erbjuds brukarna
 Tydliggöra IB´s utbud av tjänster
 Utveckla och effektivisera arbetet med den flerspråkiga litteraturförsörjningen
 Öka kontakten med brukarna
 Öka kontakterna med andra intressenter såsom organisationer, myndigheter och enskilda personer.
 Initiera och bygga nätverk kring IB och dess uppdrag
 Möjliggöra för personalen att fokusera på kvalificerade uppgifter
Öka kompetensen inom teknikutveckling, virtuella tjänster, och digital publicering
 Öka kännedomen och kunskap om målgrupperna
 Öka kompetensen hos personalen inom inköp och urval av litteraturen
 Stärka den flerspråkiga personalen i den ökade kontaken med brukarna
 Lättare sprida ansvar för information och kontakter


 Läs mer i projektbeskrivningen (Worddokument 380kB).


Dina synpunkter är viktiga!
Har du idéer, synpunkter eller förslag så vill vi gärna ta del av dessa, kontakta då;
Daniel Andersson, projektledare daniel@interbib.se mobil: 0733 - 580 380 eller
Anna Gustafsson-Chen, huvudredaktör på anna@interbib.se

 

 
Mostrar esta página:

 

 

 

Dina synpunkter är viktiga!
Har du idéer, synpunkter eller förslag så vill vi gärna ta del av dessa, kontakta då;
Daniel Andersson, projektledare daniel@interbib.se mobil: 0733 - 580 380 eller
Anna Gustafsson-Chen, huvudredaktör på anna@interbib.se


Internationella Biblioteket
Odengatan 59
113 22 Stockholm 
www.interbib.se spanish

 

Responsable de la página:
Svante Henckel