جستجو کن در:

Engelska.gifSvenska.gif Spanska.gif Polska.gif Ryska.gifKinesiska.gifPersiska.gifArabiska.gifFranska.gif

Länkar
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
 
Språk:  Persiska
Kategori:  کتابخانه ها
Media:  Text HTML
Organisation: 
URL:  http://www.nlai.ir/
Inlagd:  2008-02-01
National library & Archives of Iran
 Besök
Beskrivning:
سایت سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. در این سایت میتوانید به جستجو در کاتالوگ کتابخانه بپردازید و همچنین در مورد فعالیتها و خدمات کتابخانه بخوانید. دسترسی به اطلاعات و جستجو در کاتالوگ کتابخانه به زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسوی وایتالیایی نیز امکانپذیر می باشد
 
Skrivet av: Reza Sharifzadeh-Khoi
 
 

این صفحه را به

نشان بده


پیوند ها

menuArrowSmallWhite.gif Farsi.se
menuArrowSmallWhite.gif سایت فرهنگستان زبان وادب پارسی
menuArrowSmallWhite.gif سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
menuArrowSmallWhite.gif بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران (ایرانک)
menuArrowSmallWhite.gif Försäkringskassan
menuArrowSmallWhite.gif Allemansrätten
menuArrowSmallWhite.gif Övergången till digitaltv
 
menuArrowSmallWhite.gif برو به پیوندها


 

 


Internationella Biblioteket
Odengatan 59
113 80 Stockholm 
www.interbib.se persian

 

مسئول صفحه
Reza Sharifzadeh-Khoi