جستجو کن در:

Engelska.gifSvenska.gif Spanska.gif Polska.gif Ryska.gifKinesiska.gifPersiska.gifArabiska.gifFranska.gif

Tipslista

داستانهای عاشقانه برای کودکان و نوجوانان


سه داستان عاشقانه برگرفته از آثار کلاسیک ایرانی ، بازنویسی شده جهت کودکان و نوجوانان

Tipslistor| Böcker inom ett särskilt område

menuArrowSmallWhite.gif داستانهای عاشقانه برای کودکان و نوجوانان
menuArrowSmallWhite.gif اشعار کلاسیک ایرانی برای کودکان از 9 سال به بالا
menuArrowSmallWhite.gif دو رمان فارسی از دو نویسندۀ زن ایرانی
menuArrowSmallWhite.gif فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
menuArrowSmallWhite.gif رمانهای محبوب فارسی از نویسندگان زن ایرانی

menuArrowSmallWhite.gif Visa alla tipslistor

Skapad av Reza Sharifzadeh-Khoi

Titel Författare Språk Genre Datum
داستان لیلی و مجنون درویش, شیرین داستانهای عاشقانه - Barn & ungdom, کلاسیک ها - Barn & ungdom 2005-12-05
ISBN 9645810175
 اطلاعات بیشتر Signum uHqca
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
داستان خسرو و شیرین درویش, شیرین داستانهای عاشقانه - Barn & ungdom, کلاسیک ها - Barn & ungdom 2005-12-05
ISBN 9645810221
 اطلاعات بیشتر Signum uHqca
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
داستان بیژن و منیژه درویش, شیرین داستانهای عاشقانه - Barn & ungdom, کلاسیک ها - Barn & ungdom 2005-12-05
ISBN 9645810159
 اطلاعات بیشتر Signum uHqca
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi 

این صفحه را به

نشان بده


Internationella Biblioteket
Odengatan 59
113 80 Stockholm 
www.interbib.se persian

 

مسئول صفحه
Reza Sharifzadeh-Khoi