Förtydligande angående depositionsbeställningar

2015-09-11Vi vill förtydliga att IB inte har slutat att skicka depositioner. Läs mer här om bristspråk, hur vi kompletterar litteratur på större språk och vikten av att ni preciserar era beställningar. 
Ni kan beställa depositioner på de flesta av våra språk, både vuxen- och barnlitteratur. Undantaget är medier på bristspråk. En lista över de aktuella bristspråken hittar ni på vår hemsida, under fliken ”För bibliotek”.

Det går att vid behov beställa depositioner av medier, även på: arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska, somaliska, thai och turkiska. När det inte räcker med enstaka titlar eller ämnesbeställningar på dessa språk, vill vi att ni talar om hur behovet ser ut och på vilket sätt vi kan komplettera.

När ni själva har ett mindre bestånd eller när ni skriver ”Låntagaren har läst allt vi har” kan ni gärna skicka en lista över titlar/författare ni har så att vi kan undvika att plocka samma titlar. För att kunna plocka så bra depositioner som möjligt ber vi er följande:

1. När det är möjligt skriv önskemål eller övrig information som kan underlätta val av innehållet i en deposition.

2. För att IB inte ska skicka samma bok under den närmaste tiden, skriv in det låntagande bibliotekets namn och ankomstdatum i datumbladet som sitter längst bak i böckerna.
 
3. Ge oss feedback, gärna på beställningsblanketten under ”Övriga önskemål”, vid nya beställningar så att vi vet hur tidigare depositioner på ett och samma språk fungerat.