Broschyr om små barns språk och bibliotek

2015-09-15Nu finns en ny broschyr om att läsa och berätta på sitt modersmål – på 48 språk! Broschyren kan användas i bibliotekens samarbete med BVC och i olika andra sammanhang.

Broschyren riktar sig till vårdnadshavare med små barn. Syftet är att väcka läslust och berättarglädje och att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling. Vi hoppas att fler ska upptäcka det mångspråkiga biblioteket och tror att Olof Landströms bilder kan sätta igång fantasin och berättandet hos såväl barn som vuxna.

Sprid på så många sätt som möjligt! Låt broschyren finnas med på språkcaféer och vid biblioteksvisningar för vuxenstudenter. Vi möter ofta vårdnadshavare i andra sammanhang än de vi först tänker på.

Ladda ner broschyren om små barns språk här . Broschyren finns även i en tryckt upplaga på arabiska, engelska, franska, kinesiska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska och thai. Dessa kan beställas av bibliotek från ib.ssb@stockholm.se.

Har du frågor eller vill dela med dig av tips och idéer är du välkommen att höra av dig!

Broschyren är framtagen av Internationella biblioteket i samarbete med läns- och regionbiblioteken med stöd av Kulturrådet 2015.
Kontakt: Jenny Meyer jenny.maria.meyer@stockholm.se