The White Ravens List 2015

2015-10-02Varje år väljer språkspecialister vid International Youth Library i München ut nyligen publicerade böcker från hela världen, som de anser särskilt bör uppmärksammas. Nu har listan för 2015 års böcker publicerats!

International Youth Library i München, världens största bibliotek för barn- och ungdomslitteratur grundades 1949 av Jella Lepman. Lepman grundade också IBBY. Idag är biblioteket ett internationellt välrenommerat forskningscentrum för barnlitteratur. Som en av  sina främsta uppgifter ser man att förmedla kunskaper om barnlitteratur från hela världen. Bibliotekets samlingar innehåller över 600 000 volymer från hela världen.
Varje år väljs 200 nya böcker ut till White Ravens Catalogue. Kriterierna är att boken ska vara av nyskapande, hög litterär och konstnärlig kvalitet och/eller att den tar upp universella och angelägna teman. Katalogen innehåller bibliografiska och innehållsbeskrivningar på engelska.

Här hittar du 2015 års listade böcker.

Titta gärna också på 2014 års lista.