Kungliga biblioteket ger IB ökat anslag till arabisk litteratur

2016-02-15Under 2016 får IB extra resurser för att köpa in arabisk litteratur. Det betyder att vi får ett större arabiskt bokbestånd och kan låna ut fler depositioner.

Som ni säkert redan känner till har IB fått extra finansiering från Kungliga biblioteket för att under 2016 köpa arabisk litteratur. Det betyder att IBs arabiska bokbestånd kommer att växa och att vi har resurser till ytterligare utlån av depositioner på arabiska.

Välkomna att beställa!

Vi är tacksamma om ni fortsätter att specificera beställningarna så att depositionerna kan motsvara det låntagarna frågar efter.

Observera att det kan uppstå brist på ungdomsböcker och att dessa då lånas ut som enstaka lån.

Läs mer: Kungliga biblioteket ger mer pengar till arabisk litteratur