Wizard om biblioteket

2016-04-19På vår webbplats interbib.se finns informationsmaterial på många olika språk som biblioteken kan använda fritt. Där finns bl.a. en folder som berättar allmänt om hur folkbibliotek fungerar.

Under 2015 påbörjade vi arbetet med att ta fram ytterligare 15 översättningar av foldern. Översättningsuppdraget lämnades till en översättningsbyrå för att vi skulle få professionella översättningar.

Tyvärr har det varit svårt att få fram översättningar av hög kvalitet, vilket har gjort att arbetet blivit mycket försenat. Vi är medvetna om att översättningarna som vi nu presenterar kan komma att kritiseras, då det på en del av de här språken finns lokala variationer och dialekter. Vår förhoppning är att informationsmaterialet kan läsas av många som kommit till Sverige, oavsett från vilken del av resp. språkområde läsaren ursprungligen kommer ifrån.
 
Vi har gett foldern en ny design och den presenteras nu som en wizard, en sorts PDF där alla bibliotek lätt kan skriva in de uppgifter som gäller för det egna biblioteket, t.ex. öppettider och adress.
 
De första fyra wizarderna är nu klara och finns att hämta på vår webbplats. Vi hoppas att vi under våren 2016 kan avsluta projektet och ge biblioteken tillgång till sammanlagt 15 nya wizarder.

Ladda ned folder här.