Beställ broschyrer om små barns språk och bibliotek

2017-01-05Bland våra mallar och skyltar finns en broschyr om små barns språk och bibliotek. Nu har vi utökat broschyren med ytterligare två språk, dari och tigrinska.

Nu har vi tryckt till broschyrer om att läsa och berätta på sitt modersmål. De finns i en tryckt upplaga på arabiska, dari, engelska, franska, kinesiska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska, thai och tigrinska. Biblioteken är välkomna att beställa från ib.ssb@stockholm.seBroschyren om små barns språk finns också för nedladdning och självutskrift på 51 olika språk.

Broschyren riktar sig till vårdnadshavare med små barn. Syftet är att väcka läslust och berättarglädje och att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling. Den kan användas i bibliotekens samarbete med BVC och i olika andra sammanhang. Sprid på så många sätt som möjligt! Låt broschyren finnas med till exempel på språkcaféer och vid biblioteksvisningar för vuxenstudenter.