Nya filmer på webbplatsen!

2017-01-09Nu har vi publicerat våra filmer från Internationella bibliotekets barnboksvecka och från studiedagen Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken.

Under hösten har IB producerat nya filmer och nu finns de att ta del av på vår webbplats.

Under Internationella bibliotekets barnboksvecka filmades det öppna seminariet, där Sonia Nimr, Fauzia Minallah och Jawahir A Farah presenterade sig och tillsammans samtalade kring barnlitteraturens villkor i deras respektive länder.

Vi fick också tillfälle att under veckan spela in några filmer där de berättar om sina böcker, både på engelska och respektive modersmål.

Filmen från det öppna seminariet hittar du under IB filmar / författarsamtal.
Filmerna där författarna på engelska presenterar sina böcker hittar du under IB filmar / litteratur.
Filmerna där Sonia Nimr och Fauziah Minallah presenterar sina böcker på arabiska respektive urdu hittar du under Filmade boktips.


I slutet av november arrangerade IB studiedagen Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken. Förutom filmerna finns också presentationerna tillgängliga i PPT-format under IB:s presentationsmaterial / Föreläsningar. Filmerna från Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken hittar du under IB filmar / Föreläsningar.

Samtliga filmer finns också på Internationella bibliotekets Vimeo-kanal.