Nytt på interbib

2017-03-15De senaste månaderna har vi lagt till en hel del nya länkar i vår länksamling. Dessutom har vi publicerat nya filmade boktips på arabiska, polska, kinesiska och ryska.
Att köpa in litteratur på språk där biblioteken saknar språk- och/eller litteraturkompetens är inte alltid så lätt. Vår länksamling på interbib.se leder till information om olika språkområdens litteratur och kan användas som hjälp just för att bygga upp litteraturkompetensen. De senaste månaderna har vi lagt till nya länkar inom ett flertal språkområden.

Azerbabajdzjanska
azerbaijans.com hittar du ett flertal intressanta artiklar om litteratur från Azerbajdzjan. Där finns information om bl a dramatik, prosa, poesi och barnlitteratur. Webbplatsens startsida har också en länk till information om språk, dialekter och alfabet.

azerbaijan.az finns en bra artikelsamling om Azerbajdzjans litteraturhistoria, allt från tidig folkdiktning till modern litteratur. Webbplatsen har också information om språk och alfabet.

Dari och pashto
På wordswithoutborders.org finns två artiklar om litteratur från Afganistan. Här kan man hitta en kort introduktion till modern afgansk litteratur, men också utdrag ur litteratur, i engelsk översättning från både dari och pashto.

Estniska
Estonian Childrens' Literature Centre  är en webbplats med information om estnisk barnlitteratur på estniska och engelska. Här finns presentationer av både författare och illustratörer.

Estonian Literary Magazin är en nättidskrift på engelska som ges ut av Eesti Instituut. Förutom recensioner av ny estnisk litteratur innehåller tidskriften artiklar om både äldre och modern litteratur från Estland.

På webbplatsen Estonian Literature Center finns en databas med estniska författare. Det går att välja mellan klassisk och samtida litteratur och även mellan författare som skriver romaner, noveller, essäer, dramatik och poesi.

Hebreiska
The Institute for Translation of Hebrew Literature arbetar för översättning av hebreisk litteratur till andra språk. Förutom att tipsa om översättningar och sälja rättigheter så publicerar de listor på i Israel nyutkommen litteratur, med omslagsbilder och korta innehållsförteckningar, både böcker för barn och för vuxna.

Indonesiska
I samband med att Indonesien var hedersgäst under 2015 års bokmässa i Frankfurt publicerades artikeln An introduction to the literature of Indonesia i tidskriften The Conversation. Det är en kort men läsvärd översikt där flera viktiga författarnamn och titlar nämns.

Koreanska
Korean literature in translation är en webbplats för koreansk litteratur i engelsk översättning. Här finns framförallt många recensioner att läsa men även blogginlägg om koreansk litteratur. En bra webbplats för den som är nyfiken på koreansk litteratur men inte kan koreanska. Här finns både utdrag ur böcker och tips på översättningar.

Även Literature Translation institute of Korea riktar in sig på information om översättningar av koreansk litteratur. För en stor del av resurserna krävs medlemskap men där finns ändå en hel del fri information, t ex om koreanska författare och förlag. Längst ner på sidan finns också en länk till den litterära tidskriften Korean literature now, som för den större delen av artiklarna tyvärr kräver prenumeration.

Thai
Words withour borders ägnade 2016 års november-nummer åt thailändsk litteratur under rubriken Contemporary Thai Writing. Här finns utdrag ur både prosa och poesi, i engelsk översättning, liksom en artikel om samtida thailändsk litteratur.

Den digitala litterära tidskriften Asymptote har en intressant artikel om thailändsk modern novellkonst. "Language in revolt : Contemporary Thai Short Stories".

Turkiska
Turkish Literature Blog skriver om romaner av samtida turkiska författare. Här finns inga djupa analyser av verken utan snarare innehållsbeskrivningar för att väcka intresse för den turkiska litteraturen.

På webbplatsen Turkish Cultural Foundation finns en hel del information om turkisk litteratur och turkisk litteraturhistoria. Under "authors" finns författarpresentationer, bibliografier, omslagsbilder och ibland även länkar till författarnas egna webbplatser.

Nya filmade boktips på webbplatsen.
Samlingen av filmade boktips har utökats med både fler språk och fler filmer. Filmerna hittar du till från startsidans puff  och filmerna är uppdelade efter språk. De senaste boktipsen är på arabiska, polska, kinesiska och ryska. Vi tipsar om både barnböcker och vuxenböcker.