Rapporten Mångspråkiga gymnasiebibliotek

2017-05-17Rapporten "Mångspråkiga gymnasiebiblitek - ett projekt för modersmålslitteratur i Gävle" finns nu publicerad på interbib.se.

Gymnasiebiblioteken i Gävle gjorde, augusti 2015 till december 2016, en mångspråkssatsning, vilken samtidigt genomfördes som ett pilotprojekt i samarbete med Internationella biblioteket. Projektet har dokumenterats i en rapport, producerad av KB, som del av deras rapporter inom skolbiblioteksområdet.

På interbib.se hittar du rapporten under IBs presentationsmaterial, Tema skola.