Osynlig rikedom

"Det finns inget behov av Invandrarnas Hus, enligt Statens kulturråd och Borås kommun. Dagens integrationspolitik innebär att invandrarna inte ska vara synliga."

Intervju med RANDI MYHRE, regional projektsamordnare för EU-projektet Libraries for All-ESME (2009-2010), men frågor om Invandrarnas Hus besvaras av MIGUEL BENITO, Immigrant-institutets verksamhetschef
 
Ska vi börja från slutändan: du var med på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg som stängde portarna för bara några få dagar sedan – som representant för vem eller vilka var du där?
Randi Myhre: Jag var där som representant för Immigrant-institutet.
 
Vilka program var det konkret som du deltog i?
RM: Jag var med på ett 20-minuters seminarium på Internationella torget med rubriken ”Libraries for all – Invandrare som resurs för folkbiblioteken. Goda exempel på brukarmedverkan från när och fjärran”. Jag var som sagt där som representant för Immigrant-institutet. Jag är inte bibliotekarie utan har sett biblioteket mer utifrån och har insett dess möjligheter. Till vardags arbetar jag som projektsamordnare och är utbildad språklärare.
 
”Invandrarna är en resurs för folkbiblioteken.” Vad menar ni med det?
RM: Tre inbjudna gäster kom och berättade om sina erfarenheter av samarbete med två bibliotek. Det var Abdirahman Musse från Tensta samt Tina Tornsvala och Johan Grönlund från Biskopsgården i Göteborg. Musse jobbar bland annat med läxhjälpen för ungdomar på Tensta bibliotek. Tina jobbar med språkcaféerna på svenska och engelska på Biskopsgårdens bibliotek. Både Tina och Johan är dessutom engagerade i Bibliotekets vänner på Biskopsgårdens bibliototek.
 
 
 
Randi, Musse, Tina och Johan
(Klicka på bilden för att förstora den!)
 
 
Vi berättade lite om vad biblioteket betyder för oss - jättemycket positivt - och gav exempel på hur boende med olika språklig bakgrund kan bjudas in att vara med och berika och utveckla bibliotekens flerspråkiga och mångkulturella verksamhet, till exempel genom att ingå i en referensgrupp på biblioteket, ge förslag på mediainköp, jobba med läxhjälp, leda språkcaféer eller andra aktiviteter på biblioteket, översätta information, sprida information om bibliotekets verksamhet via sina nätverk, mm. Jag gav exempel från ett mångspråkigt bibliotek i Sydkorea där bibliotekspersonalen inte bara frågar besökarna vad de behöver hjälp med utan också vad de själva kan hjälpa till med. Där har de fått många biblioteksanvändare som hjälper till på biblioteket. Jag tror att många biblioteksanvändare har kunskaper, erfarenheter och inte minst nätverk som kan bidra till bibliotekets verksamhet, om det finns en öppenhet för det.
 
I Immigrant-institutets nyhetsbrev från september står det: ”1500 utlandsfödda författare – en rikedom ibland oss.” Jag kan ha fel, men jag ser inte de här författarna. De syns inte i det offentliga livet…hur kan de vara en rikedom då?
Miguel Benito: En rikedom behöver inte vara synlig. Det är många som samlar konst och guld i bankfacket. Av de 3500 dagliga besökare på vår hemsida är det ca 400 som söker någon av författarna och får information om deras verk. Alltså, informationen är inte alls osynlig utan används av många i det dagliga arbetet.
 
Immigrant-institutets uppgift har varit att göra denna rikedom synlig. Det är därför som vi i alla sammanhang lyfter upp de invandrade författarnas verk och deras gärning i övrigt, liksom att vi arbetar för deras rättigheter. Bl.a. får invandrade författare numera författarstöd från författarfonden. En självklarhet numera, men inte  när vi startade vår verksamhet.
 
Biblioteken, forskare och litteraturintresserade använder sig av Immigrant-institutets webbsida om författare.
 
Invandrarnas Hus är till salu – finns det inte behov av det? Vad händer med biblioteket som innefattar invandrarförfattarnas verk?
 
 
 
Miguel Benito och Rizah Sheqiri
(Klicka på bilden för att förstora den!)
 
 
MB: Det finns inget behov av Invandrarnas Hus, åtminstone enligt Statens kulturråd och Borås kommun. Dagens integrationspolitik innebär att invandrarna inte ska vara synliga. Samhällsstödet till Immigrant-institutet försvann 2008.
 
Vi som tycker att organisationen behövs och är beredda att ge ett ekonomiskt stöd är för få för att bära kostnaderna för fastigheten, även om kostnaderna är relativt mycket låga i förhållande till den nytta vi får.
 
Att fastigheten är till salu betyder inte att den är såld. Samtidigt är det viktigt att tänka på att Immigrant-institutet och fastigheten  är två olika saker. Verksamheten på Immigrant-institutet fortsätter, även om det blir lite svårare när vi inte kan använda lokalerna såsom det var tänkt.
 
Samlingarna är inte till salu, utan förblir Immigrant-institutets egendom. Hur framtiden ska se ut är en fråga som vi inte kan ge svar på förrän vi vet om fastigheten blir såld eller ej.
 
Immigrant-institutet välkomnar nya medlemmar som vill arbeta ideellt för ökad kunskap om invandrare och flyktingar och deras rättigheter i samhället.
 
Du är mycket aktiv i bloggen/ningen ”Mångspråkiga Biblioteket” också – varifrån ditt intresse för invandrarverksamheten? Och varifrån ditt engagemang?
 
RM: Mångspråkiga biblioteket är ett utmärkt forum för information och tips. Ju fler som delar med sig av idéer, kunskaper och erfarenheter, desto bättre tycker jag.
 
Du är med i Libraries for all – ESME – Bibliotek för alla – rörelsen. Vad är ESME?
 
RM: Libraries for All - ESME var ett tvåårigt EU-projekt som avslutades förra året.  Det var ett samarbetsprojekt mellan ideella organisationer som jobbar med migrationsfrågor och folkbibliotek i fyra EU-länder. Här i Sverige utsågs Biskopsgårdens bibliotek till svenskt modellbibliotek så vi samarbetade mycket. Projektet handlade om att samarbeta med boende med olika språklig och kulturell bakgrund, lyfta fram och utveckla mångspråkig och mångkulturell biblioteksverksamhet, testa nya metoder och sedan sprida resultaten. Det var väldigt positivt att Det mångspråkiga biblioteket, ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekarier med stöd från Socialfonden, pågick samtidigt. Det möjliggjorde nära samarbete och bidrog till positiva spridningseffekter.
 
Ni har till och med formulerat en ”europeisk strategi för mångkulturell biblioteksverksamhet”, vill du berätta om den?
 
RM: Ja, strategin går i all enkelhet ut på att bjuda in boende med olika språklig och kulturell bakgrund att vara med och utveckla bibliotekets verksamhet tillsammans med bibliotekspersonalen. På Biskopsgårdens bibliotek bjöd personalen in boende till en referensgrupp som träffades första gången i juni 2009 och sedan dess har gruppen fortsatt att träffas. På projektets hemsida www.librariesforall.eu kan man läsa mer. Där finns regionala rapporter, handbok och riktlinjer på flera språk.
 
På Mångspråkiga Biblioteket kan man läsa din ”Rapport från Korea”. Ett samarbete som gav dig möjlighet att jämföra vår verksamhet med andras. Hur bra är vi här i Sverige?
 
RM: Jag tycker att svenska bibliotek erbjuder jättemycket som är bra. Jag ser gärna en ökad satsning på flerspråkighet som ger möjligheter till bättre skolresultat till exempel.
 
 
Frågor ställda av Tamás Gergely
toma.gergely@stockholm.se