Vård och omsorg

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden har information om vanliga symtom/sjukdomar, undersökningar, om regler och rättigheter i vården, på 15 olika språk.
Läs mer på 1177.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon (020-50 50 50) för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Information finns på lätt svenska och ytterligare nio språk.
Läs mer på kvinnofridslinjen.se

Ungdomsmottagningen

UMO har information om sin verksamhet på några språk.
Läs mer på ungdomsmottagningen.se


UMO har också en flerspråkig webbplats, YOUMO, som finns på somaliska, tigtinska, engelska, arabiska och dari.
Läs mer på youmo.se