Vård och omsorg

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden har information om vanliga symtom/sjukdomar, undersökningar, om regler och rättigheter i vården, på 15 olika språk.
Läs mer på 1177.se

BRIS

BRIS, Barnens Rätt i Samhället har gett ut Föräldraboken som syftar till att komma med hjälp och uppmuntran till den som tycker det är svårt att vara förälder. Föräldraboken finns på tolv olika språk och går att ladda ner på BRIS hemsida. De har också givit ut en folder med titeln Barn, som är ett informationsmaterial för vuxna om vad BRIS är för något.
Läs mer på bris.se
Ladda ner Föräldraboken

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon (020-50 50 50) för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Information finns på lätt svenska och ytterligare nio språk.
Läs mer på kvinnofridslinjen.se

Ungdomsmottagningen

UMO har information om sin verksamhet på några språk.
Läs mer på ungdomsmottagningen.se


UMO har också en flerspråkig webbplats, YOUMO, som finns på somaliska, tigtinska, engelska, arabiska och dari.
Läs mer på youmo.se