JaLaDa - flerspråkig teater för barn

I sommar spelas på Parkteatern i Stockholm den flerspråkiga föreställningen PARIЗAДA/PARIZAD/باريزاد. Producent Hanna Olsson berättar för IBs Tamás Gergely.Vi spelar PARIЗAДA/PARIZAD/باريزاد på Parkteatern i sommar, den 10 och 11 juli. Så då kommer vi till Stockholm!

TG: Senast jag frågade dig handlade det om en politisk teater, numera driver ni en för små barn - finns det någon koppling mellan dessa två?
 
HO: Nej det finns ingen koppling mellan Involver och Teater JaLaDa. Involver var jag med och startade. Teater JaLaDa grundades av regissören och skådespelaren Rayam Al Jazairi och dramatikern Vanja Hamidi Isacson i Malmö och här har jag blivit anställd som producent.
 

Hanna Olsson 

Hanna Olsson

TG: Teater JaLaDa - "ja" verkar vara på svenska, "da" känner jag igen från Rumänien, men vad är "La", på vilket språk är det, jag menar: vilka språk använder ni på era föreställningar?

HO: Det stämmer! JaLaDa står för Ja på svenska, La är nej på arabiska och Da är ja på ryska,rumänska och sydslaviska. I våra föreställningar kommer det att variera vilka språk vi använder. Det kan vara andra språk än de som är nämnda här också.

TG: Vem skriver dessa "multi-kulti"-pjäser och till vem? Hur funkar det i praktiken?

HO: Pjäserna skrivs av dramatikern Vanja Hamidi Isacson. Föreställningarna är för barn, flerspråkiga som enspråkiga.

TG: Ni spelar pjäsen om Parizad, Parizad som letar efter sin egen identitet, har ni själva lyckats att hitta den? Er egen?

HO: Absolut! Teater JaLaDas identitet finns i det flerspråkiga och genom att producera flerspråkiga föreställningar med hög konstnärlig kvalitet vill vi stärka flerspråkiga barns självförtroende i sin språkliga kompetens och fortsätta att förändra synen på flerspråkighet i en positiv riktning.
 
Frågor ställda av Tamás Gergely
toma.gergely@stockholm.se
 

Föreställningen Parizad 

Alaá Rashid

Bilder från Parizad-föreställningen
tagna av Iyad Eid


Föreställningen Parizad

Olivia Longo, Alaá Rashid och Hassan Hadi