Finalmente in italiano !

Susanne Åberg Hoppe kommer under våren 2015 att ha sagostunder för barn på italienska på Internationella biblioteket. Vi har frågat henne om hur hon tänker sig lägga upp programmen.


 
Du ska ha program för italienska barn hos oss på Internationella biblioteket. Hur ska det se ut rent konkret?

Jag önskar samla både barn och föräldrar genom dialog på italienska där deltagarna också får presentera sig för varandra och berätta varifrån i Italien alla kommer. Jag har i förväg förberett böcker på italienska och läser dessa för barnen. Jag hoppas på 2 olika böcker beroende på barnens ålder och intresse. Efter läsningen tar vi en rolig bensträckare och sedan pratar vi om böckerna eller om liknande händelser, erfarenheter vi varit med om beroende på bokens innehåll. Programmen kommer att ske vissa söndagar kl 15.00 -15.50. Jag kommer tala mycket med barnen och lyssnar gärna på deras eventuella förslag.

Är du skådespelerska? Har du berättat för barn tidigare?

Jag är inte skådespelerska men jag har varit med i flertalet föreställningar när jag gick i skolan. Jag har berättat för barn många gånger tidigare, både på förskolor för barn i åldrarna 2,5 - 5 år, i förskoleklasser för 6-åringar samt för 8-åringar.

Är de här sagostunderna bra för att barnen ska stärka sin italienska identitet?

Det är mitt mål att stärka den italienska identiteten genom högläsning men också genom dialog. Det är barnen jag vill kommunicera med och sprida en känsla för Italien och framförallt för hemspråket.

Frågor ställda av Tamás Gergely
toma.gergely@stockholm.seNågra rader på italienska:

Finalmente in italiano !
Benvenuti in biblioteca dove Susanne legge libri in italiano, un oretta piacevole in compagnia italiana. Venite parliamo e ci conosciamo! Portate mamma, papa' o se avete qui in Svezia anche i nonni !
Domenica 22 marzo alle ore 15.00 -16.00
Domenica 31 maggio alle ore 15.00- 16.00
( Bambini 5- 10 anni )


Susanne framför den italienska hyllan på Internationella biblioteket