"IB är välkomnande"

Vi presenterar Internationella bibliotekets nya avdelningschef: MARGARETHA LINDH


Bästa Margaretha!
Vi brukar presentera våra avdelningschefer för vår publik: för låntagarna, bibliotekarierna som samarbetar med oss, bibliotekarierna som inte gör det, för den nyfikna allmänheten. Syftet är att vara transparenta, att visa dem respekt. Vi hade en intervju med Barbro Ejendal, med Larry Lempert, med Krister Hansson även om han bara vikarierade hos oss. Till honom ställde vi frågan vad han läser? För boken som man läser avslöjar vem man är... Dig – för att du kommer från musikens värld - skulle jag hellre fråga: vilken musik lyssnade du senast? 

Jag lyssnar väldigt mycket på P2 på Sveriges radio. Jag tycker att det finns ett bra urval av musik som jag gillar. Både klassiskt och jazz och i en stor genrebredd. Senaste stora verk jag lyssnade på var på ”play”, en livesändning från Metropolitan, NYC. Mozarts Don Juan med Peter Mattei i huvudrollen.

Vad är din relation till det skrivna ordet: hur mycket läser du? Du pratar gärna procent – i vilken utsträckning fyller böcker, tidningar, de sociala medier din vardag?

Det är svårt att uppskatta hur mycket tidningar, böcker och sociala medier tar plats i min vardag. Jag läser tidningar under hela dagen och följer även facebook dagligen, instagram och twitter mer sporadiskt. I princip dagligen läser jag någon artikel eller kapitel i facklitteratur. Vad gäller skönlitteratur så läser jag oftast två – tre böcker parallellt.

Berätta kort om din tidigare karriär… Du tycks ha jobbat hela ditt liv inom kultursfären…

Jag har jobbat inom kultur och utbildningsområdet i hela mitt yrkesverksamma liv. Närmast kommer jag från ett jobb som kulturskolechef och som utvecklingsledare för internationella relationer i Huddinge kommun. 2000-2010 jobbade jag inom Kulturförvaltningen i Stockholm, först som kulturskolechef i Stockholms innerstad och sedan som enhetschef för biblioteksenheten Skärholmen/Bredäng och senare inom LÄRA södra. I grunden har jag en musikutbildning från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, som jag sedan byggt på med fler utbildningar.

Nu har du jobbat här på IB i flera veckor, har lärt känna oss, du t.o.m. berömde oss i ett mail, vill du berätta för andra också vad IB:s styrka är?

IB är välkomnande och kompetent! Här finns så mycket kunskap genom de personer som arbetar i organisationen och den breda språkkunskapen är fantastisk.

Tanken är att göra hela Stadsbiblioteket mer internationellt. Vad betyder det? Hur ska det se ut rent konkret?

För mig personligen betyder det att Stadsbiblioteket ska kunna attrahera alla, oavsett ursprung och vara ett öppet och tillgängligt bibliotek med ett brett utbud av media och evenemang. En plats att längta till!

Frågor ställda av Tamás Gergely