Spännande – på somaliska

Intervju med Musa Isse, chefredaktör för Carruurteena, en barntidning på somaliska1. När alla flyttar, nästan flyr till nätet, så startar ni en papperstidning, dessutom på somaliska, eller har jag fel?
 
Carruurteenna (c uttalas inte)  är en ny barntidning som främst riktar sig till somalisk-svenska barn i Sverige. Den kommer ut 4 gånger om året, utgivningsort är Stockholm.Vi såg att det fanns ett stort behov av en tidning för somalisk-svenska barn. Det mesta som finns på somaliska riktar sig till vuxna, vi kunde inte hitta något som riktar sig till somaliska barn vare sig i Sverige eller I övriga Europa. Den är norra Europas första barn- och ungdomstidning.
 
Jag vet att alla flyr till nätet men man behöver också en papperstidning, bl. a. för att det är något som barnen kan dela med sina föräldrar. De kan läsa tillsammans och ha roligt utan att sitta och stirra in i varsin mobil!
 
2. Kan alltså de vuxna också läsa Carruurteenna?
 
Tidningen riktar sig främst till pojkar och flickor i åldern 7-14 år. Där kan de t. ex. läsa om olika händelser i världen, spännande äventyr, sagor och aktuella reportage. Det finns också insändare, serier, tävlingar och pyssel i tidningen. Vuxna kan också läsa för sina barn.
Målet med Carruurteenna är att öka intresset för att läsa och skriva, på både svenska och somaliska, bland alla våra somalisk-svenska barn här i Sverige.
 
3. Vad ska ni publicera i Carruurteenna – om Sverige eller om Somalia?

Vi publicerar tidningen i Sverige, men målet är även att på sikt nå barnen som bor i andra länder. Vi skriver både om Somalia och Sverige. Till exempel så skriver vi berättelser om hur föräldrar har haft när de var barn i Somalia och om somalisk kultur och litteratur. Vi skriver också om Sverige. Vi ska ha artiklar som handlar om somalier som har lyckats i det svenska samhället, personer som t. ex. har en intressant utbildning, ett spännande jobb, som har lyckats bra inom områden som sport eller kultur och/eller gör saker för att hjälpa andra. Personer som kan vara förebilder för barnen och ungdomarna.
 
4. På vilket sätt ska tidningen stärka läsarna identitet: ska de vara goda somalier eller goda svenskar?

Jag tror att det är viktigt att stärka barnens intresse för litteratur och kultur i stort, men också intresset för just det somaliska språket och Somalias historia. Det är viktigt att ha en koppling till sitt (eller sina föräldrars) land, språk och historia, samtidigt som de ska vara stolta över att vara svenska OCKSÅ. 5. Vem är du, Musa Isse?
 
Jag är chefredaktör och ansvarig utgivare. Jag vikarierar som reporter på Sveriges Radio på den somaliska redaktionen. Jag jobbar också som modersmålslärare och studiehandledare på Språkcentrum (Stockholms stad). Jag läser statsvetenskap på Södertörns universitet och modersmålslärarutbildning på Göteborg universitetet. Jag har skrivit tre böcker på somaliska och en teaterpjäs som handlar om en somalisk familj i Sverige. Ibland jobbar jag som sagoberättare på Rinkeby, Tensta, Husby och Skärholmens bibliotek.
Föreningen Somali Nordic Culture startade arbetet med tidningen år 2014 och första upplagan kom ut den 8:e januari 2016. Somali Nordic Culture är en ideell förening som består av studenter, författare, sagoberättare, bibliotekarier, journalister och konstnärer - både somalier och svenskar.

 
Frågor ställda av Tamás Gergely
 
Att prenumerera på tidningen under ett helt år (4 nummer) kostar 450.
 
Adressen är: Somali Nordic Culture
www.nordicsomaliculture.com
E-post:
carruurteenna@hotmail.com
Tel: +46 (0) 76 24 909 79