Petõfi och Farrokhzad

Ungerska läsecirkeln och Sällskapet Peregrinusok hade gemensamt program hos oss på Internationella biblioteketSándor Petőfi är ungrarnas nationalskald och det var naturligt att på Ungerns nationaldag - den 15: mars - ungerska läsecirkeln, som är aktiv hos oss på Internationella biblioteket, ska välja hans Nationalsång (Nemzeti dal) eller Fosterlandssången som översattes tidigare av Lotten von Kraemer för tema: de brukar läsa och läsa upp samma text på ungerska och svenska, i det här fallet även på engelska...

Men den här kvällen var speciell även för att läsecirkel har samarbetat med sällskapet Peregrinusok - bjudna var översättarna till boken Fehérfehérré av Athena Farrokhzads Vitsvit, Kamilla György Ullholm från Stockholm och László Sall från Göteborg.

László Sall, poet, översättare, initiativtagare till boken (utgiven av förlaget Várad i Rumänien) kunde tyvärr inte närvara, så det blev Kamilla György Ullholm som presenterade författarinnan, hennes generation av författare med invandrarbakgrund som skriver på svenska, och läst av boken, berättade om pjäsen som har Vitsvit för grund.

Tamás Gergely

Här hittar ni några bilder från kvällen:Kamilla György Ullholm berättar om bokenKamilla läser ut boken

 

En del av publiken. Även på bilden ovan. Ftografier: T.G.