IB:s BARNBOKSVECKA 2016

Årets barnboksvecka äger rum under v. 46, 12-19/11. Våra gäster i år är: Sonia Nimr (Palestina), Fauzia Minallah (Pakistan) och Jawahir A Farah, Somalia, bosatt i London.


Välkommen till det öppna seminariet
Måndag 12 november 2016 kl 18.00

Moderator: Mats Kempe
Språk: engelska    

Bokförsäljning och mingel kl 17.30.
Internationella biblioteket    
Odengatan 61D AULAN• Stockholm
08-508 31 288 • 08-508 31 289
www.interbib.se • biblioteket.stockholm.se

För mer info:

http://www.youtube.com/watch?v=WedGAmxKKVo
https://muse.jhu.edu/article/612293
http://fauziaminallah.com/news.html

 

På bilden: Jawahir A Farah