Internationella biblioteket på bokmässan i Göteborg 22-25/9 2016

Internationella biblioteket har i år samarbetat med bokmässan i Göteborg kring den nya satsningen som går under namnet Mångspråkstorget.


Observera att en förändring av deltagare har skett. Zainab Dahir (Somalia) deltar i stället för Marian Hassan och Nadine Kaadan (Syrien) deltar i stället för Gulnar Hajo.

Internationella biblioteket har i år samarbetat med bokmässan i Göteborg kring den nya satsningen som går under namnet Mångspråkstorget. Läs mer på https://bokmassan.se/for-besokare/om-massan/mangsprakstorget-2/.

Vi kommer att ha ett bord på just Mångspråkstorget 22-25/9 och vi arrangerar och medverkar i följande  program:

Torsdag 22/9
Biblioteks- och berättarscenen
11.40–12.00 Arabisk barnlitteratur - igår och idag
Elisabet Risberg från Internationella biblioteket ger en kort bakgrund till utvecklingen på den arabiska barnboksmarknaden och presenterar ett urval av barnböcker därifrån.

12.20–12.40 Mångspråksprojekt på Gävle gymnasieskolor
I Gävle pågår ett projekt som går ut på att elever på de kommunala gymnasierna ska ha tillgång till skönlitteratur på sitt modersmål. Bibliotekarierna Sara Gagge, Brita Sjögren och Diana Hedin berättar här om samarbetet mellan skolorna. Hur det stärker undervisningen och elevernas läsning.

Internationella torget
14.40 – 15.00 Böcker för barn som flytt

Två barnboksförfattare som själva har erfarenhet av flykt och exil berättar om sitt läsfrämjande arbete bland barn och ungdomar.
Medverkande: Nadine Kaadan (Syrien) och Zainab Dahir (Somalia).
Moderator: Karin Elfving, journalist och etnolog.
På engelska

15.30 - 15.50 Arabisk barnlitteratur igår och idag
Elisabet Risberg från Internationella biblioteket ger en kort bakgrund till utvecklingen på den arabiska barnboksmarknaden och presenterar ett urval av barnböcker därifrån.

Mässeminarium
16-16.45 Böcker som hjälper barn på flykt
Att läsa barnböcker på sitt eget språk och från den egna kulturen stärker självkänslan och kan vara ett verktyg för att bearbeta känslor och minnen. Det hjälper även till att bygga broar till läsning på det nya språket och till en snabbare integration i det nya landet. Tre barnboksförfattare från Afghanistan, Syrien och Somalia, som själva har erfarenhet av flykt och exil, berättar om sitt läsfrämjande arbete bland barn och ungdomar: Nadine Kaadan (Syrien), Mohammad Hossein Mohammadi (Afghanistan) och Zainab Dahir (Somalia). Moderator:
Karin Elfving, journalist och etnolog.
På engelska.

Kungliga bibliotekets monter
17.00-17.20 Nya stödinsatser för Mångspråkigt biblioteksarbete via interbib.se
Under 2015 skickade Internationella biblioteket ut en enkät till landets folkbibliotek för att bl a ta reda på vilka stödinsatser biblioteken önskade när det gällde mångspråkigt biblioteksrabate. De nya och förbättrade funktionerna av IB’s webplats som presenteras i det här programmet är ett resultat av de enkätsvar som samlades in.
Medverklande: Junko Söderman och Elisabet Risberg

Fredag 23/9
Mässeminarium
10.00-10.20 Mångspråksprojekt på Gävles gymnasieskolor
Vilka svårigheter innebär satsningen på mångspråkslitteratur på skolbiblioteken? I Gävle pågår ett projekt som går ut på att alla elever på de tre kommunala gymnasieskolorna ska ha tillgång till skönlitteratur på sitt eget modersmål. Bibliotekarierna Sara Gagge, Brita Sjögren och Diana Hedin berättar om hur de går till väga, och om det svåra och roliga och med många handfasta tips.

Biblioteks- och berättarscenen
10.40–11.00 Barnböcker för barn som flytt
Vad är värdet av att läsa böcker från det land man flytt eller lämnat? Kan tillgång till böcker på barnens modersmål öka läsglädjen och leda till bättre kommunikation och läsning, även på det nya språket? Karin Elfving i samtal med Nadine Kaadan (Syrien) och Mohammad Hossein Mohammadi barnboksförfattare i exil - med egna erfarenheter av flykt och exil - som skriver på arabiska respektive dari.
På engelska.

Det finns också möjlighet att träffa och lyssna på de tre inbjudna författarna i samband med bokmässan på följande ställen:

Blå Stället i Angered
Lördag 24/9, start kl 12. Nadine Kaadan och Mohammad Hossein Mohammadi deltar i ett familjeprogram. På dari och arabiska.

Borås stadsbibliotek

Söndag 25/9,13-13.45. Nadine Kaadan och Zainab Dahir samtalar med journalisten Maya Abdullah om läsningens och berättelsens betydelse för barn på flykt. Att läsa barnböcker kan vara ett sätt att stärka självkänslan och vara ett verktyg för att bearbeta känslor och minnen. Det kan också fungera som en brobyggare in i ett nytt språk och land. På engelska.
Därefter kl 14.15-16.00, sagostund och skapande verkstad för barn. På arabiska och somaliska.

Mölndals stadsbibliotek
Lördag 24/9 kl 11
. Zainab Dahir har en sagostund för barn och deras föräldrar på . På somaliska.

Se deras hemsidor för mer info.

På bilden: Mohammad Hossein Mohammadi, Nadine Kaadan och Zainab Dahir.