"Detta mörker är ljusare"

En ny roman av den turkmeniske författaren, poeten och journalisten Ak Welsapar har nu kommit ut på svenska med titeln "Detta mörker är ljusare".I en artikel som tidigare publicerats på vår webbplats, har den turkmeniske författaren Ak Welsapar, bosatt i Sverige, skrivit följande om ”svenska författare med utländsk bakgrund”: ”Spelar de lika stor roll i svenskt samhällsliv som kinamat, thaimat och pizza- och kebabkulturen? Kanske inte ännu, men deras inflytande växer sakta men säkert.” Som exempel nämner han Mare Kandre och Jonas Hassen Khemiri, två stora och accepterade namn och författarskap.

Ak Welsapar hör till gruppen exilförfattare som systematiskt byggt upp sitt författarskap. Han började med Kobra, en roman om det totalitära systemet, boken finns översatt till svenska. Därefter kom det två andra romaner samt sagor för barn, och nu ännu en roman, ”Detta mörker är ljusare”, även den tillgänglig på svenska. En kort intervju i Svenska Dagbladet informerar oss om detta (”Jag toppar listan över ’opålitliga’ författare” av Anders Q Björkman).

Den nya romanen, berättar författaren själv, "handlar om en enskild människas kamp mot en totalitär regim. Huvudpersonen Aman-Sahad är föräldralös och utnyttjas av en girig släkting under uppväxten. Ett utnyttjande som i vuxen ålder övertas av landets regim, som övervakar och kontrollerar inte bara hans utan alla medborgares liv.”

Ska vi gissa att det handlar om Turkmenistan? Dit författaren inte kan återvända, men det gör hans böcker – som samizdat-litteratur…

På Internationella biblioteket hittar du Ak Welsapars nya bok på turkmeniska, Böwsülen tümlük.

Tamás Gergely