Månadens dikt

Internationella biblioteket firar Världspoesidagen 2017 genom att introducera ”Månadens dikt” på några av våra webbsidors åtta språk. Varje månad framöver kommer en ny dikt att presenteras.
Vi inleder med en av William Shakespeares sonetter, kanske den mest kända. I sonett nr 18 beskrivs människans och naturens skönhet som förgänglig och oberäknelig, men i den odödliga dikten kan livets skönhet bevaras och upplevas i all evighet.


                        Sonnet 18
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date:
Sometimes too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course, untrimm’d
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st:
     So long as men can breathe, or eyes can see,
     So long lives this, and this gives life to thee.

                  William Shakespeare (1564 – 1616)


Läs om Världspoesidagen.
print facebook twitter linkedin Google+
Språk: