معرفی کتاب ملاقات با عنکبوت

20/11/2018ملاقات با عنکبوت اثر مانا نیستانی

دیباچه: کتاب پیش رو ترکیب مستند مازیار بهاری است با تخیلات من.  اصراری بر منطبق بودن جزییات ماجراها و اتفاقات کتاب با واقعیت نداشته ام، وفاداری به روح اتفاقات و ماجراها برایم اهمیت بیشتری داشته است
مانا نیستانی کارتونیست و طراح کتاب مصور در سال 1352 در تهران متولد شد. وی سه کتاب کمیک استریپ دنباله دار با محوریت شخصیت آقای کا در ایران به چاپ رساند. پی چاپ یک کارتون در ضمیمه ی روزنامه ایران و اتفاقات پس از آن بازداشت و زندانی شد. ماجرای این بازداشت بعد ها دستمایه ی کتای یک مسخ ایرانی شد