Nu är det enklare att söka bland IB:s böcker på syriska!

Vår ABM-praktikant Charlotte Johansen har uppdaterat vår katalog avseende syriska språkvarieteter samt gjort en lathund. Här berättar hon lite om arbetet hon har gjort:

Syriska är assyrierna/syrianernas eget språk som kan delas upp i en västlig och östlig grupp dialekter. Det finns tre syriska alfabet: serto som används i väst, det östsyriska samt estrangelo, ett äldre alfabet som idag främst förekommer i rubriker och vissa religiösa skrifter. Ibland skrivs syriska även med latinskt alfabet, framför allt västsyriskan. Det finns ett gemensamt klassiskt skriftspråk som skrivs med serto i väst, det östsyriska i öst samt emellanåt även med estrangelo. Idag används dock allt oftare de två moderna skriftspråken, sureth i öst och suryoyo/surayt/turabdinska i väst.

I Internationella bibliotekets bestånd finns ca 400 olika titlar på syriska. Tidigare har de flesta av dessa varit katalogiserade enbart som syriska. Det har alltså inte varit möjligt att ta reda på vilken variant böckerna är skrivna på genom sökning i katalogen. Som ett praktikantprojekt har titlarna setts över och försetts med information om språkvarietet. I katalogen framgår nu om böckerna är skrivna på östsyriska, västsyriska eller klassisk syriska med estrangelo. Vissa har även kunnat bestämmas mer specifikt som sureth, turabdinska, klassisk väst- eller östsyriska. Nu är det därför möjligt för biblioteksanvändare och personal att söka på ”östsyrisk”, ”västsyrisk” samt i vissa fall ”sureth” och ”turabdinsk”.

Lathunden hittar du här.