نمایشگاه کتاب کودک - کتابخانه بین المللی

08/03/2019Mångspråk, mångkultur och interkulturalitet!

چند زبانه.چند فرهنگی و فرا فرهنگی

 

نمایشگاه کتاب کودک از تاریخ 5 آپریل تا 6 آپریل 2019

 

درحدود 16 شرکت کننده به معرفی فعالیت های خود می پردازند و کتابهای خودرا به معرض نمایش و فروش قرارمی دهند.کتابها به زبانهای تایلندی.سومالیایی.یونانی.رومانیایی.چینی .فارسی.هندی.عربی.تیگرینیایی.لهستانی.روسی.رومانی.کردی.پرتغالی.آلبانی وبسیاری زبانهای دیگر می  باشند

تعدادی کتابهای دوزبانه ازسوئدی به زبانهای دیگر وبرعکس درنمایشگاه موجود خواهدبود

 یک سایت درمورد کتابهای الکترونیکی وکتابهای صوتی در نمایشگاه معرفی خواهد شد Världens bibliotek

شرکت درنمایشگاه رایگان می باشد و برنامه های مختلفی برگزار خواهد شد

 

 


ig 

Kontaktperson: matilda.wallin@stockholm.se

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: