Internationella biblioteket flyttar till Kungsholmen

2019-03-12Den 5 mars beslutade Kulturnämnden att hyresavtalet för Annexet sägs upp från och med den 1 januari 2020 och Internationella biblioteket (IB) ska flytta till Kungsholmens bibliotek.Bakgrunden till förslaget är att såväl Internationella biblioteket som Kungsholmens bibliotek har haft en trend av vikande besökstal. Det är två bibliotek i innerstaden som har större potential att vara angelägna för fler stockholmare. Genom att låta de två biblioteken bli ett, skapas ett starkt, mångspråkigt bibliotek på en knutpunkt där blå linjen, gröna linjen och flera busslinjer möts. Genom detta används också lokaler mer resurseffektivt.

Läs mer om flytten på vår webbplats.
https://biblioteket.stockholm.se/info/om-oss/v%C3%A5r-verksamhet/aktuellt#main-content