Världens största bok

"Kring" pagoden Kuthodaw i Burma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett ”blad” av världens största bok står i sitt majestät i denna vackra lilla stupa. Det finns 729 likadana vita stupor uppradade kvadratiskt kring Kuthodaw-pagoden, var och en innehållande ett blad av theravada-buddhismens 47 kanon inristade i sten av marmor; med andra ord 1460 sidor text. Vi är i Burma i staden Mandalay.
 
 
 

Varje stenblock är 153 cm högt, 107 cm brett och 13 cm tjockt. Texten utgör buddhismens heliga texter av vad Buddha lärde ut till sina lärjungar för cirka 2500 år sedan. Det är buddhisternas urkund Tipitaka på palispråket.
 
 
 
(Klicka på bilden för att förstora den!)
 
 
 
(Klicka på bilden för att förstora den!)
 
 

Inne i templets hörn står ett modellbygge som visar hela pagodområdet. Det är det enda sättet man kan se hela bokens omfång på plats utan att själv behöva gå mellan alla "boksidorna".

 

Området är en oas för bokälskare, men också för picknickgäster som kan sätta sig under tätbladiga och jasmindoftande träd, här mimusops elengi, för en stunds kontemplation i visdomens närhet. Gångvägarna är dekorerade med ökenros adenium obesum, som växer vilt i torra områden i Östafrika.
 
 
 
 
Här i mitten av Googles satellitbild ser man Bokens omfattning, till vänster syns Sandamuni pagoden som liknar Kuthodaw, stuporna där innehåller kommentarer till Tipitaka. För likhetens skull har man också kallat den här pagoden till Världens största bok, volym II.
 
 
(Klicka på bilden för att förstora den!)
 
I det högra hörnet nedan i satellitbilden ser man det buddhistiska universitetet Sasana. Munkarna läser utöver sina egna specialämnen också flera språk, däremot inga naturvetenskapliga ämnen.

 
I munkarnas bostadsområde fick jag tillfälle att visa min finska utgåva av Dhammapada från 1958, en särskrift ur Tipitaka. Under samtalens gång kom de med flera förslag till läsning, bl a The Faith Instinct av Nicholas Wade och texter av munken Ashin Indaka som verkar i Australien idag. Min engelskkunnige guide Zaw Win tolkade mellan oss.
 
 
 
 
 
 
Text och foto: Tarja Salmi-Jacobson
 

 

* Bilden om Sandamudi pagoden publicerar vi med tillstånd av Google Bilder       

Sentenser ur Dhammapada:

• Gör ingenting ont, gör goda gärningar och rena ditt sinne – det är buddhaskapets lära.

• Seger föder hat, ty den besegrade är olycklig. Den som uppnår själens stillhet är lycklig, han har övervunnit såväl seger som förlust.

• Split lindras ej genom hat, men split upphör genom kärlek. Det är en evig lag.

• Det är lätt att se andras fel, men svårt att se sina egna. Människan tröskar sin grannes fel som sädeskorn, men gömmer sina egna som en falskspelare sin falska tärning.

• Ingen är ädel som skadar andra levande varelser. Den som har medlidande över allt levande, honom kallar man ädel.

• Bättre än ett långt tal är ett enda lugnande ord.

• Hjälp andra, men när du gör det, glöm inte dig själv.

• Allt det vi är, det är resultatet av vad vi tänkt.

• Den vise betraktar tankfullheten som en ovärderlig skatt.