Vem är Gud?

Intervju med Tawa Amin

En konstig situation uppstår: när jag intervjuar en författare, läser jag författarens text innan, nu vet jag bara att du skriver prosa på sorani, ett språk som jag inte behärskar. Vill du hjälpa mig och prata om dina böcker…?

Jag skriver egentligen inte bara skönlitteratur. Parallellt med skönlitteratur skriver jag litteraturkritik och annan "non fiction". Jag är journalist också och skriver bland annat för en tidskrift med filosofi som tema. Hittills har jag publicerat åtta böcker, men jag själv älskar mest mina korta romaner. Romanen för mig är som att... stå framför en kvinna. Det finns en djup relation mellan spegeln och kvinnan i mina fantasier. När jag står framför dessa, ser jag de osynliga punkterna i min egen kropp. Likadant är det med mina romaner.

Människan byter hela tiden mellan olika masker. Man kan inte känna en person helt - vi har alla oräkneliga masker som vi växlar mellan. En mask hemma, en mask på jobbet, en annan har vi när vi träffar den som vi älskar, en har vi för fester och så vidare. Romanskrivandet är för mig att befinna mig på den andra sidan av de här maskerna. Jag beskriver människan bakom maskerna. Människan är inte bara ett tema i mina romaner utan de står i centrum. Mitt arbete går runt människan, runt lidandet, smärtan, gråten, den svikna kärleken och den lilla glädjen. För mig är skrivandet ett krig, ett krig mellan människan och Gud.
 
 
 
Twana Amin Flickan i tavlan Foto Dlawar Mahmud
 
Tawa Amin: Flickan på tavlan
 
 
 
Är det lätt att skriva om Irak - så mycket händer och har hänt där under de senaste åren - är det lätt för att livet levererar många historier? Eller är det svårt för att livet levererar för många historier?

Jag tror inte att platsen behöver påverka det man skriver. Marquez skulle vara Marquez även om han var från Eritrea. Dante skulle också vara Dante även om han var från Shiraz. Skrivandet för mig rör sig kring människans existens. Det viktigaste är inte på vilken plats man befinner sig utan förståelsen för mänskligt universum. Jag vill förstå ett barn under kriget i Syrien, eller en nervös amerikansk soldat i Irak som tänker på sin gravida fru, eller en invandrare som jagas av rasister i Aten. Skrivandet är inte en fråga om plats utan en fråga om vårt inre. Vi kallar oss för människor. Jag vet inte om jag ska gratulera eller beklaga för vad vi är.
 
Du hotades för livet för en av dina böcker. Vad är det för bok? Varför irriterar den?
 
Det är en intervjubok om Gud. I boken har jag ställt frågan: ”Vem är Gud”? Frågan har ställts till en religionsvetare, en präst, en imam och en författare. Frågan om Gud är en fråga om själva tänkandet eller om Gud är mer än det vi kan förstå? Ryms Gud inom människans förstånd, eller utanför? Vem bär ansvaret för krig och ondska i världen? Vem är Satan? Vem har skapat honom och hur lärde sig han det onda, och när hände den första onda handlingen? Om Gud har skapat Satan, så har Gud också skapat det onda. Finns det en logik i att Gud också är den ”rena och fullkomliga”? Går ondskan ihop med logiken om ”den rena och oskyldiga Guden”?
 
 
 
 
 
Tawa Amin: Gud i människans huvud
 
 

Om Gud älskar sin skapelse varför låter han den brinna i helvetet? Hur kommer det sig att en rättvis Gud tillåter att små barn dödas? Hur kan Gud kan passivt åse massmord på civilbefolkningen, som anfall på kurder eller Förintelsen, utan att  reagera? Framförallt behandlar boken frågan om inte människans existens skulle vara svårare om Gud inte fanns. Hur skulle interaktionen mellan människan, Gud och världen se ut?

Att tänka kring dessa frågor om Gud var nytt även för mig. I det kurdiska samhället är det riskabelt att tala om religion och Gud. Yttrandefriheten gäller inte religiösa frågor. Det började med att arbetarna på tryckeriet vägrade att trycka boken. Jag blev tvungen att byta tryckeri. Jag blev också hotad till livet per telefon.
 
 
 
Twana Amin Farhads staty Foto Dlawar Mahmud
 
Farhads staty av Abbas Marofi
i Tawa Amins översättning
 
 
Du översätter – vem och varför?
 
Egentligen är jag inte auktoriserad översättare, men när jag läste den persiska romanen Farhads Staty, av Abbas Marofi, kände jag att jag måste översätta den. Jag blev kär i bokens huvudperson och kunde inte släppa boken.
 
Vem ger ut dina böcker: förlag i Irak eller i väst?
 
Mina böcker har getts ut på olika förlag i Kurdistan men kurdiska PEN-klubben brukar sponsra mina böcker.

Jag vet att du har fått flera priser, vad finns det i dina verk som de prisar?
 
Jag vet inte men mina böcker har rört sig kring många olika teman. Kanske har jag blivit prisad för att jag anses ha ett nyskapande sätt att utforska existensiella frågor. Förra året fick jag priset för bästa unga författare av statsministern i den kurdiska regionen. Ärligt talat tycker jag inte att det är viktigt med priser,  jag är "en man som passerar, ställer frågor och sedan går" vidare.
 
 
 
Twana Amin En hund i spegeln Foto Dlawar Mahmud
 
Tawa Amin: En hund i spegeln
 
 

Du kommer ifrån Irak – har du nått ditt mål eller är du fortfarande på väg?
 
Jag var i Sverige för två år sedan och nu när jag är tillbaka vill jag gärna studera journalistik. För mig är skrivandet ett självändamål. Återigen, försvarandet av mänskliga värden är som att försvara ett utsatt barn. Båda är utelämnade åt omgivningens godtycke.
 

  
Frågor ställda av Tamás Gergely
 
Fotografier: Dlawar Mahmud
 
 
Tawa Amin Att flyga i en öppen bur Foto Dlawar Mahmud
 
Tawa Amin: Att flyga i en öppen bur