تطبیق سایت با مرورگرهای مختلف

شما می توانید نمایش سایت را به دلخواه خود تنظیم نمایید

تنظیمات در مرورگرهای مختلف متفاوت است

 

تغییرات زیر را می توان بر روی مرورگر انجام داد

بزرگ نمایی متن
تغییر اندازه ی خط ها و فونت ها
تغییر رنگ و کنتراست

 

Internet Explorer 7, 8 och 9
Internet Explorer 6
Mozilla Firefox 3.5
Safari
Chrome
Opera