کوکی ها

کتابخانه بین المللی از کوکی ها استفاده می کند. کوکی ها فایل های متنی هستند که در کامپیوتر ذخیره می شوند تا امکان دسترسی بهتر به سایت را فراهم کنند

دو نوع کوکی وجود دارد

کوکی‌های ماندگار که مهلت انقضا دارند و تا آن تاریخ بر روی کامپیوتر ذخیره می شوند
کوکی‌های موقت که با بسته شدن سایت از بین می‌روند و برای حرکت بین صفحات اینترنتی استفاده می‌شوند. کتابخانه ی بین المللی از کوکی های ماندگار استفاده می کند. صفحات به همان صورتی ظاهر می شوند که شما انتخاب کرده اید. کتابخانه برای سهولت کاربران در سایت، موقع ورود شما به سایت بعنوان کاربر، از کوکی های موقت نیز استفاده می کند

 کتابخانه ی بین المللی هیچگونه اطلاعات شخصی از طریق کوکی ها را جمع آوری نمی کند
اگر شما مایل نیستید کوکی ها وارد سیستم شوند، می توانید آن را ببندید. هم چنین می توانید طوری برنامه ریزی نمایید که هربار کوکی و یا کوکی ها  قصد ورود به سیستم را دارند، از شما سوال شود. در ضمن امکان پاک کردن کوکی ها هم وجود دارد
غیر فعال کردن کوکی ها این تاثیر را دارد که استفاده از وب به راحتی انجام نگیرد

اطلاعات بیشتر در مورد کوکی ها را می توانید در سایت اداره پست و مخابرات که مرجع نظارت بر ابن امور می باشد را، بیابید

https://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/