منابع موجود

هدف کتابخانه ی بین المللی جمع آوری منابع برای برای تمام گروه های سنی است. سعی ما برانگیختن حس ادبی و کتاب خوانی شما ودر نهایت رضایت شما از منابع موجود است. منابع کتابخانه شامل ادبیات داستانی، شعر، نمایشنامه و موضوعات روانشناسی، فلسفه، تاریخ، مذهب و غیره می شود که در راستای اهداف حقوق کودکان و سازمان ملل می باشد

ما سعی داریم که خرید منابع را با تقاضای استفاده کنندگان کتابخانه منطبق نماییم. هر چه  استفاده کنندگان از یک زبان بیشتر باشد به همان نسبت تعداد کتابهای آن زبان هم بیشتر می باشد. البته لازم به ذکر است که گاهی درخواست کتاب برای یک زبان وجود دارد ولی منابع به آن زبان نسبت به زبان های دیگر کمتر نوشته و چاپ  می شود و یا کلأ کتابخانه به آن منابع دسترسی نمی تواند پیدا کند.

اگر شما منبعی را می خواهید که در در کتابخانه موجود نمی باشد و یا کتاب از نویسنده ی محبوبتان دربین کتاب های ما نیست، حتمأ تقاضای خرید بدهید. البته شایان ذکر است که از زمان درخواست تا خرید و ارسال و نهایتا ثبت مدت زمان طولانی صرف می شود.

تعداد مجلات به زبان های مختلف نسبت به کتابها کمتر است ولی سعی شده است آن سری مجلات که بار اطلاعاتی کلی دارد، گردآوری شود.

 

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: