جستجو در کاتالوگ

کاربر گرامی خواهشمند است هنگام جستجو به الفبای فارسی به نکات زیر توجه فرمایید

- برای اطمینان بیشتر از نتیجه،  پیشنهاد می شود علاوه برجستجو با الفبای فارسی با الفبای لاتین هم جستجو نمایید.
- نتیجه جستجو بنا بر درجه اهمیت مرتب شده است. عنوانی که بیشتر به کلید واژه ی داده شده در ارتباط است، در اول می آید.
- تمام ژانرهای ادبی که در لیست وجود دارد در تمام زبان ها مشترک نیست.

لازم به ذکر است که کاتالوگ هنوز در حال ساخت است و مراحل تکمیلی را می گذراند