کارت کتابخانه

برای استفاده از امکانات کتابخانۀ بین المللی به کارت کتابخانه (کارت امانت) احتیاج می باشد. این کارت در تمام کتابخانه های موجود در کمون استکهلم قابل استفاده است

موارد استفادۀ کارت امانت

امانت کتاب و تمام منابع شنیداری، دیداری
رزرو و یا تمدید امانت از طریق سایت کتابخانه
استفاده از کامپیوترهای موجود در کتابخانه

همچنین

امانت و داونلود مستقیم کتابهای الکترونیکی (بیشتر به سوئدی) از سایت کتابخانه ی استکهلم
جستجو در بانکهای اطلاعاتی موجود در سایت کتابخانه ی استکهلم

 

شرایط درخواست کارت کتابخانه

فرم درخواست کارت کتابخانه بر روی سایت کتابخانۀ بین المللی موجود می باشد. فرم را پر نموده ارسال فرمایید و با مراجعۀ مستقیم به کتابخانه، کارت خود را دریافت نمایید. ارائۀ کارت شناسایی هنگام دریافت کارت کتابخانه ضروری می باشد. اگر به کامپیوتر دسترسی ندارید، می توانید مستقیما با در دست داشتن کارت شناسایی به کتابخانه مراجعه نموده و درخواست کارت کتابخانه بنمایید.
برای پر کردن فرم کارت کتابخانه اینجا را کلیک کنید
برای دانلود فرم کارت کتابخانه اینجا را کلیک کنید

افراد زیر ۱۸ سال

اگر شما زیر ۱۸ سال هستید و کارت شناسایی ندارید، یکی از والدین و یا سرپرست شما باید فرم را امضا کند


 پین کد

پین کد شامل چهار شماره می باشد که خود شخص برای کارت کتابخانۀ خود انتخاب می کند. در صورت فراموش کردن پین کد به یکی از کتابخانه های استکهلم جهت دریافت کد جدید مراجعه فرمایید. ارائۀ کارت شناسایی ضروری می باشد


در صورت مفقود شدن کارت کتابخانه

 حتما کارت را از درجۀ اعتبار خارج نمایید. صاحب کارت مسئول تمام منابع امانتی بر روی کارت خود می باشد، لذا، در صورت مفقود شدن کارت، مراتب را به صورت تلفنی و یا حضوری به یکی از کتابخانه های استکهلم جهت بستن کارت، گزارش دهید. شما هم چنین می توانید این عمل را از طریق سایت کتابخانه انجام دهید.
تا زمانی که کارت شما بسته است امکان امانت، رزرو و یا تمدید کتاب نمی باشد. 
 هزینۀ صدور کارت جدید ۲۰ کرون می باشد

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: