افراد کم توان

 

کتابهای شنیداری و مواد شنیداری برای افرادی که مشکل خواندن دارند، به بیشتر زبانها برای کودکان و بزرگسالان در کتابخانه موجود میباشد

اطلاعات بشتر در مورد کتابهای شنیداری و مواد شنیداری برای افرادی که مشکل خواندن دارند

سرویس "از کتابخانه تا خانه" برای شما که قادر به حرکت نیستید، و یا مدت طولانی مریض می باشید و یا به هر علت مشابه نمی توانید به کتابخانه بیایید، ایجاد شده است

   "اطلاعات بیشتر در مورد "از کتابخانه تا خانه

اتاق های مطالعه موجود در کتابخانه برای تمام افراد با هر گونه توانایی ایجاد شده است. در سایت کتابخانه ی استکهلم، اطلاعات کافی در مورد آسانسورها، درها، موانع، توالت ها و غیره آمده است

کتابخانه ی عمومی استکهلم

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: