از کتابخانه تا خانه

اگر شما که نمی توانید به کتابخانه بیایید، کتابخانه به خانۀ شما می آید

  این سرویس برای شما که قادر به حرکت نیستید، و یا مدت طولانی مریض می باشید و یا به هر علت مشابه نمی توانید به کتابخانه بیایید، ایجاد شده است
این سرویس رایگان، کتابهای درخواستی شما را به خانه هایتان آورده و بعد از مدت امانت که چهار هفته می باشد، آنها را از شما تحویل میگیرد

برای اطلاعات بیشتر به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود مراجعه فرمایید

 

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: