کتاب های گویا و کتاب های صوتی

در بیشتر کتابخانه های استکهلم کتاب های گویا و صوتی موجود است

 کتاب صوتی را میتوانید از روی دیسک فشرده، به صورت ام پی تری و یا دانلود از اینترنت بر روی کامپیوتر ویا موبایل، بشنوید.  این نوع کتابها  برای تمام افراد با هر نوع توانایی ایجاد شده است وقابل خرید از کتاب فروشی ها و و قابل امانت در کتابخانه ها می باشد. کتابخانه بین المللی تعدادی از این منابع را به زبان های گوناگون برای کودکان و بزرگسالان، گرد آوری کرده است که در کاتالوگ کتابخانه موجود است

کتاب گویا برای آن دسته از استفاده کنندگان بوجود آمده است که مشکل خواندن دارند. این گونه مواد کتابخانه ای  قابل خرید از کتاب فروشی ها نمی باشد و فقط می توان از کتابخانه به امانت گرفت. نام این منابع "دیزی" است و فقط بر روی دستگاه دیزی خوان قابل شنیدن است
کتاب گویا در کتابخانه ی بین المللی موجود نمی باشد


 Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
 اداره (ام ت ام)  کتاب های گویا را به زبان های مختلف هم تولید می کند و هم امانت می دهد. اگر کارت کتابخانه شما در کاتاگوری امانت گیرنده کتابهای گویا ثبت شده باشد، می توانید کتاب مورد نظرتان را از کاتالوگ سایت ام ت ام بر روی کامپیوتر خود پیاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای گویا می توانید به سایت اینترنتی ام ت ام مراجعه کنید

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: