امانت و رزرو

شرایط امانت:

امانت رایگان است.
اولین کارت کتابخانه رایگان است.
برای صدور کارت ارائه ی کارت شناسایی عکس دار الزامی است.
اجازه ی برای افراد زیر ۱۸ سال باید برای صدور کارت ضروری است. ولی افراد ۱۶  سال به بالا که دارای کارت شناسایی می باشند می توانند شخصا اقدام کنند.
شما مسئول منابع امانتی بر روی کارت خود هستید.
والدین و یا ولی مسئول منابع امانتی فرزند خود می باشند.
مدت امانت معمولا چهار هفته می باشد.
معمولا دو بار می توان مدت امانت را تمدید کرد.
معمولا مدت امانت برای منابعی که درخواست بسیار دارند، دو هفته می باشد.
مواد امانتی خود را می توانید در تمام کتابخانه های شهر استکهلم پس دهید.
مواد امانتی را به موقع برگردانید.
موادی که به موقع ارجاع داده نمی شوند شامل جریمه می شوند.
افراد زیر۱۸ سال جریمه پرداخت نمی کنند.
اگر مواد امانتی را بعد مدت امانت پس ندهید، کتابخانه به صورت اتوماتیک قبض جریمه را ارسال می نماید.
اگر مواد امانتی خسارت ببینند، ملزم به پرداخت هزینه هستید.
در صورتیکه جریمه ی ۱۰۰ کرون و یا بیشتر داشته باشید، تا پرداخت کل جریمه، امکان امانت نمی باشد.
همزمان ۵۰ کتاب، ۲۰ موزیک (دیسک فشرده) و ۵ فبلم می توان به امانت گرفت.


مدت امانت


چهار هفته: کتابهای کاغذی و کتابهای صوتی،  موزیک (دیسک فشرده) و فیلم های داستانی و غیر داستانی بدون زیرنویس و تک زبانه

دو هفته: مجلات و فیلم های داستانی و غیر داستانی همراه با زیرنویس

تابستان مدت امانت ۶ هفته است.

 

تمدید امانت

مواد کتابخانه ای را دو بار می شود تمدید کرد مگر در موارد زیر: 
دو بار تمدید کرده باشید.
برای مواد امانتی تقاصا باشد.
منبع مورد درخواست محدودیت مدت امانت داشته باشد. مانند کتابهایی را که فقط می توان دو هفته به امانت گرفت.
قبض جریمه ی دیرکرد برای شما ارسال شده باشد.
کارت شما بسته شده باشد.

شرایط رزرو

•هزینه ی رزرو ۱۰ کرون است.
برای افراد زیر  سال ۱۸ رزرو رایگان است.
رزرو مواد کتابخانه ای کودکان، برای بزرگسالان رایگان است..
تعداد رزرو به طور همزمان برای افراد بالای ۱۸ سال ۲۰ عدد در نظر گرفته شده است.
تعداد رزرو به طور همزمان برای افراد زیر ۱۸ سال ۱۰ عدد در نظر گرفته شده است.
در صورتیکه جریمه ی ۱۰۰ کرون و یا بیشتر داشته باشید، تا پرداخت کل جریمه، امکان رزرو نمی باشد.
کتاب های مرجع قابل رزرو نیستند.
روزنامه ها و مجلات قابل رزرو نیستند.


هزینه ها

شامل افراد بالای ۱۸سال می شود:
کارت امانت جدید ۲۰ کرون
رزرو ۱۰ کرون
جریمه ی دیر کرد کتاب، هفته ای ۱۰ کرون که از روز اول دیرکرد محاسبه می شود.
ارسال صورت حساب تذکر ۲۰ کرون
ارسال صورت حساب ۵۰ کرون

جریمه ی دیرکرد تا سقف ۱۰۰ کرون بالا می رود.

منابع مفقود شده و یا صدمه دیده:


کتاب ۳۰۰ کرون
مواد کتابخانه ای ترکیبی (کناب به همراه دیسک فشرده) ۳۰۰ کرون
کتاب های شنیداری ۳۰۰ کرون
دیسک فشرده موزیک ۳۰۰ کرون
فیلم ۶۰۰ کرون
مجلات هفتگی یا ماهیانه ۱۰ کرون
مجلات سالانه ۳۰۰ کرون

افراد زیر ۱۸ سال جریمه پرداخت نمی کنند ولی برای منابع مفقود شده ویا صدمه دیده:

کتاب ۱۰۰ کرون
مواد کتابخانه ای ترکیبی (کناب به همراه دیسک فشرده) ۱۰۰ کرون
کتاب های شنیداری ۱۰۰ کرون
دیسک فشرده موزیک ۱۰۰ کرون
فیلم ۶۰۰ کرون


هزینه ها و جریمه ها در محل کتابخانه پرداخت می شود. 

print facebook twitter linkedin Google+
زبان: