För bibliotek

Lånecentralens personal finns på plats måndag till torsdag 9:00-16:30, fredag 9:00-16:00.
Telefon: 08-508 31 216.

Depositionsbeställningar skickas till ib.ssb@stockholm.se.

Depositioner skickas tillbaka till:
Stockholms stadsbibliotek
MLC
Odengatan 55
11322 Stockholm

Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC) har till uppgift att komplettera Sveriges folkbiblioteks bokbestånd med litteratur på andra språk än svenska. Undantag är de nationella minoritetsspråken, de nordiska språken samt engelska, franska och tyska.

Lånecentralen förmedlar både enstaka lån och depositioner. Vi hanterar också fjärrlån till andra bibliotek både i Sverige och i andra länder. Mer information om fjärrlån hittar du här.

Observera att enskilda personer inte kan beställa direkt från Internationella bibliotekets lånecentral utan får vända sig till sitt lokala bibliotek.

visar 1-11 av 11
1