Sagostund på koreanska 한국말 노래와 동화 교실에 어린이 여러분들을 초대합니다!

Välkomna alla barn från 3 år till sagostund på koreanska. Vi läser och pysslar tillsammans.

 한국말 노래와 동화 교실에 어린이 여러분들을 초대합니다!

Vi vill att ditt barn bekantar sig med det koreanska språket och kulturen på ett lärorikt och lekfullt sätt. Det blir ett fantastiskt tillfälle att lära känna andra familjer som har Korea i sitt hjärta. För barn från 3 år. Anmälan till misung.shin@gmail.com

I samarbete med Koreanska skolan i Stockholm.

Språk: koreanska